5 zastrašujuće načine korištenja suhog leda na vašoj zabavnoj večeri

Noć vještica Punch with Dry Ice

Pojedinačni kokteli – Betty Crocker ‘src = “https://atmedia.imgix.net/eb54d1c8f1d7f77ad718a46f47c80ca0f7567ce5?w=160&h=160&fit=crop”>

Suhi led mjehurići – Mile High Mamas ‘src = “https://atmedia.imgix.net/9f2f5d9b14bc3f1935c0386cd2f0a4c93eb2e0e7?w=160&h=160&fit=crop”>