Grem vsakdanje hrane! Kakšne predloge za podobne revije?

Q: Jaz sem žalosten nekdanji bralec Vsakodnevna hrana. To je bila moja revija za kuhanje, saj so bili recepti tedensko, proračunski in prijazni otrokom. Težko imam zamenjavo. Ali lahko predlagate revijo za hrano s recepti primerljive težave? Dodatne točke, če so recepti prijazni do proračuna!


Poslano Lea

Urednik: Bralci, katere so vaše najljubše revije za teden dni, otrokom prijazne recepte, ki so prijazne do proračuna?

Naslednje vprašanje?

Povezani: Martha Stewart’s Everyday Food in Whole Living revije v težavah

(Slika: Martha Stewart)