Två unika och oväntade fördelar med matlagning i lera