3-Cup Mått: Är det en mätkupa? Eller är det en wee pan?