Savjet: Koristite bambusov paru za kosu kao nosilac pita